Sundhed

Sundt liv - bedre liv

For De Konservative i Lolland Kommune er sundhed og tryghed nøgleord. Vi mener, at
kommunen har et stort ansvar i at gå foran i skoler og dagsinstitutioner og være
rollemodeller om sund livsstil og sund mad. Det er den bedste måde at forhindre
livsstilssygdomme, som fedme og diabetes tidligt i livet og det er altid godt at blive
mindet om, at hurtig mad ikke behøver at være usund mad.
Vi mener at de bedste resultater inden for sund kost på lang sigt skabes ved
information og oplæring i skoler og institutioner. Det sker ikke ved obligatoriske
madpakkeordninger, hvor ansvar og indlevelse fjernes fra børn og deres forældre.
Sammen med god kost hører også motion og det at lære at røre sig tidligt i livet kan
grundlægge gode vaner resten af livet. Vi mener, at kommunen skal indføre udeskole
på skemaet i de mindre klasser, så indlæring nogen gange kan foregå i det fri og med
praktiske gøremål.

Lolland Kommune omfatter mange yderområder og beboede øer. Derfor arbejder vi
målrettet på at få en lægehelikopter med base på Lolland-Falster Airport. Det vil
give mulighed for at komme hurtigt frem til vores øer, samt ved større ulykker at
kunne vælge mellem flere større hospitaler end Rigshospitalet.
De Konservative vil arbejde for en sund og tryg kommune – et attraktivt sted at bo.