Aktuelt

Konservative holder Grundlovsmøde i Barokhave på Søholt Gods

Konservative Lolland inviterer til Grundlovsmøde i Barokhaven på Søholt Gods, lørdag den 5. juni. Der åbnes kl. 12.00, hvor grillen er parat og vælgerforeningen byder på pølser og vand / øl, kaffe og kage. Talerne starter kl. 13.00, hvor formand Henrik Jacobsen byder velkommen, hvorefter Filip Lüttichau vil fortælle om... Læs mere

Historisk bymidte i Maribo skal behandles med respekt

Konservative er konstruktive kritiske over for byggeriet på Grandfeldts Gård. Vi er ikke imod nybyggeri, men vi er bekymrede over for processen og over for kulturarven i området. På en af byens mest attraktive placeringer, har kommunen tænkt sig at give dispensation ift. den gældende bygningshøjde samt sø- og åbeskyttelseslinjen.... Læs mere

Moralsk støtte til Rødby og Sydlolland

Det er med stor glæde, at vi i Folketidende læser, at Teknik og Miljø udvalget har bakket op omkring Købstadshotellet i Rødby. Et projekt, der har kørt i en årrække. Frivillige har arbejdet for et løft og genrejsning af Rødbys stolthed og muligheder for igen at blive en driftig handelsby.... Læs mere

Kapacitetstilpasning i dagtilbud 

Når man arbejder med en kapacitetstilpasning på børneområdet i Lolland kommune, da er det for konservative vigtigt, at man tager afsæt i det enkelte individ og skaber gode pædagogiske rammer, der imødekommer det enkelte barns behov, for at skabe en god trivsel. Vi finder ikke, at det særligt skal tilstræbes,... Læs mere

Brint er fremtidens grønne energi.

Regeringens ambitiøse klimamål med reduktion af CO2 på 70% i år 2030 kan ikke nås uden implementering af Brint til erstatning for fossile brændstoffer. Den nye Brintteknologi kaldes ”Power-to-X” – ”Strøm-til-noget”, eller flydende strøm. Brint kan tankes direkte i en bil på 3-5 min. og bruges til elproduktion i bilen... Læs mere

Vores historiske kulturarv skal fortælles med det rette navn

Maribo skal afspejle, at den er en gammel købstad – det er den sjæl og de historier som turisterne kommer efter og det som vægterne formidler når de går deres tur med samme turister. De gamle købmandsgårde fra 1800-tallet er gennem årene forsvundet og blevet til orienteringsskilte – ”mindetavler” på... Læs mere