Uddannelse & beskæftigelse

Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu

Lolland Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet, hvor en stor
andel af folk i beskæftigelse er over 55 år, samtidig med at vi står med en alt for stor
gruppe af ufaglærte unge. Det betyder, at vi snart får et alvorligt problem med at
skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv.
Det er nødvendigt, at vi følger vores unge tæt og holder dem fast på at tage en
uddannelse eller komme i lære hurtigst muligt. De er vores potentiale og de skal
sikre Lolland Kommunes fremtid.
Mange unge har svært ved at skulle langt hjemmefra for at videreuddanne sig, og det
er derfor vigtigt, at vi som kommune støtter op om vores lokale videregående
uddannelser både indenfor det erhvervsfaglige og det gymnasiale område.
Arbejdskraft kan komme fra hele Europa og det er så stort et marked, man skal
kunne begå sig i som ung arbejdssøgende i dag.
Vi Konservative mener, at det er en af de vigtigste opgaver for Lolland Kommune at
få støttet og vejledt vore ufaglærte unge til at tage en uddannelse og få et fast
arbejde.
Vi vil derfor bl.a. arbejde på at få etableret et fælleskommunalt studievejledningscenter,
hvor viden og kompetencer inden for rådgivning kan samles og tage ud på
skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere.
Fra august 2009 forankres jobcentrenes 100 % i det kommunale regi, så det bliver en
kommunal opgave at hjælpe alle arbejdssøgende. Det er vigtigt, at den ledige bliver
mødt med en positiv og aktiv tilgang og står tilbage med en følelse af, der er brug for
en på arbejdsmarkedet.
Ligesom det også er vigtigt, at vi fortsat gør en stor indsats for at finde jobs til dem,
som har nedsat arbejdsevne og får – f.eks. førtidspensionister, der kan klare og har
mod på særlige typer arbejde, hevet ind igen.
Fremtidens arbejdsmarked har brug for alle hænder.