Skoler

Børn er vores fremtidsfundament

Vi støtter køns- og niveaudeling i undervisningen. Vi ønsker ikke at etablere
heldagsskoler, fordi vi mener, at børn har lige så stort behov som voksne for at
opdele arbejde og fritid og fordi det skal være muligt for en bedsteforælder eller
forælder at hente barnet fra skole og have eftermiddagen sammen.
Derimod kan lektielæsning eller sport sagtens være en del af tilbuddet i
fritidsordningen efter skoletid.

Der skal skabes bedre retningslinjer for vurderingen af
hvornår børn med særlige behov skal kunne tilbydes plads i specialklasser med de
rette redskaber og tid til at sikre barnet de bedste forudsætninger for en god
indlæring, der vil gøre en afgørende forskel for personen resten af livet.

Lolland Kommune har en meget lav klassekvotient, når man ser på gennemsnittet af
samtlige skoler. Det kan bruges positivt til at fastsætte en klassestørrelse på 22
elever. Det ville tiltrække gode lærerkræfter og tilflyttere til vores kommune.

Desværre er der for mange unge og børn, som på et tidligt tidspunkt kommer på kant
af loven. Vi mener, at vi skal styrke SSP-samarbejdet mellem kommunen og politiet,
og at vi skylder både børnene, samfundet og os selv, at unge som er på vej i den
forkerte grøft på et tidligt tidspunkt bliver tilbudt hjælp og rettet op.

Konservative mener, at et godt familieliv er stærkt udgangspunkt for en god
tilværelse. Vi lever i en tid, hvor en familie kan være en meget forskellig størrelse,
men nærhed og samvær tæller lige stærkt i kernefamilien, som hos den enlige
forælder. Derfor skal kommunen tilbyde rammen om et godt familieliv og det
indebære også mulighed for halvtidspladser i børneinstitutioner eller pasning på
skæve tidspunkter af døgnet.
Lolland Kommune skal være en moderne kommune med plads til moderne familier.