Handicapvilkår

Et godt liv trods forhindringer

Som Konservativ opfatter vi handicappede, som den gruppe borgere, der har mest
brug for opmærksomhed. Disse mennesker er en ressource for ethvert samfund,
fordi de lærer os at påskønne livet i al sin enkelhed.
Hvis man er født med et fysisk eller psykisk handicap eller pådrager sig det gennem
livet, så er det ikke en situation man kunne have forberedt sig på. Det er præcis her
et samfunds fornemmeste opgave ligger, at tage sig af dem, som ikke selv kan og
give dem et godt liv trods forhindringer.
Der er behov for at få økonomien stabiliseret på Psykiatri- og Handicapområdet, der
er løbet løbsk i de sidste år. Derfor vil vi satse på en god basisydelse i stedet for
mange forskellige nye tilbud, som dræner den samlede kasse.
Vi mener at kommunens skal give de tilbud, som er bedst for borgeren og helst så
tæt på hjemmet som muligt. Og vores unge handicappede skal have mulighed at
kunne vælge skole og uddannelse, der passer dem.
Som kommune er det vigtigt, at vi hele tiden har vores handicappede borgere med på
råd, når vi bygger nyt eller renoverer, så vi er på forkant med at få gjort offentlige
bygninger tilgængelige for alle kommunens borgere.
Konservative mener, at samarbejdet med pårørende er af stor vigtighed. Som
kommune skal Lolland tilbyde ydelser og gode rammer, men det er den handicappede
og de pårørende, som skal danne kernen.