Konservatives politik for Lolland

Konservative visioner for mere tryghed og flere muligheder i Lolland Kommune

Konservative Lolland arbejder for at syge og ældre sikres anstændige og de bedste vilkår i pasning og pleje, og at akutberedskabet udbygges.

At give børn og unge de bedste fremtidsmuligheder ved at sikre høj faglighed på uddannelsesinstitutioner og gode forhold til både undervisere og elever.

At tiltrække flere nye indbyggere til Lolland kommune med socialt og økonomisk overskud ved at tilbyde attraktive pasningsordninger, gode skoler og uddannelsesinstitutioner, stort udbud af sunde fritidsaktiviteter og arbejdspladser for alle uddannelsesniveauer.

At Lolland kommune er engageret i aktiv erhvervsudvikling og sikrer optimale rammevilkår, smidig administration og fungerer som kompetent rådgiver for virksomheder, der ønsker at etablere sig i lokalområdet.

At profilere og værne om vores enestående lokale natur ved at tilsigte en grøn miljøprofil i alle kommunale projekter til gavn for dyr og mennesker.

At kommunen varetager sit ansvar som en stor virksomhed ved at skabe gode arbejdsvilkår for de kommunalt ansatte og fordeler sine indkøb jævnt i lokalområdet.

En decentral kommune med stærke ledere på hver enhed, der har ansvar og sætter dagsordenen til gavn for personale og brugere.

At Lolland kommune skal støtte og tilsigte et bredt udbud af sport og andre sunde fritidsaktiviteter for personer i alle aldre.

Du kan læse mere udførligt om vores politik i vores Konservativt valgprogram for Lolland