Sport & fritid

En aktiv fritid skaber en sund tilværelse

Enhver ide, der kan opfordre børn og unge i vores kommune til at få rørt sig og styrke
det aktive samvær skal støttes med lokaler, haller og boldpladser. I vores
sammenlægnings- og spareiver skal vi passe på, at vi ikke får dræbt gode initiativer,
som allerede er i gang med succes.
Vi skal satse på og udnytte de mange gode klubber og foreninger, som allerede har
vist deres værd og skabt succes og mange gode sunde oplevelser for de aktivt
involverede. Vi mener, at Sportsrådet fortrinsvis skal være idrætsfolk og at
formanden ikke skal være politiker.
Lolland har mange frivillige, der er rygraden i alt lige fra idræt til kultur, og mange
af vores bedste tilbud hviler på frivillige kræfter. Vi mener at kunne tilbyde den
bedste service til vores borgere ved at tilføre flere midler til at uddanne disse
frivillige til at blive bedre instruktører.
Vores sportsanlæg, vores svømmehaller, strande, musikskoler og museer udgør
mange steder med behov for penge i de kommende år, men vi skal turde investere i
fremtiden og have kvalitet for øje. Det er det, der skal gøre os attraktive som
bopælskommune nu og i fremtiden.