Velkommen til Konservative Lolland

Konservative Lolland står for respekt for den enkelte borger, det samfund der omgiver os, vores historie og kultur.

Aktuelt

Kandidatliste til kommunalvalget 2021

Henrik Jacobsen (Spidskandidat)

Telefon: 2752 4711

E-mail: henrik.jacobsen@c.dk

Hjemmeside: www.henrikjacobsen.nu

Facebook: https://www.facebook.com/henrik.jacobsen.33671

Jeg har 36 års erhvervserfaring som ingeniør, selvstændig og direktør.
Altid arbejdet med ledelse af virksomheder og medarbejdere, hvorfor min forståelse for en enheds økonomi og den enkelte medarbejders ønsker og behov står klart for at få det bedste ud af alles indsats og samarbejde. Den samme holdning har jeg til det samfund jeg lever i. Dette bringer jeg med mig ind i mit politiske arbejde.
Lolland har en unik chance for at blive Danmarks vækstområde, grundet etableringen af Femern forbindelsen samt elproduktionen der kan bruges til fremtidens brændstofproduktion PtX. Naturen på Lolland er en yderligere mulighed der skal udnyttes i områdets turisttiltag – mulighederne på Lolland er mange, og måske flere end man går og tror!
Alt dette har min interesse, men følgende punkter vil få særlig opmærksomhed.
• Værdig ældrepleje
• Borgernær sundhed for alle
• Klima, miljø og energi – det grønne Lolland, der gør Danmark grønnere
• Erhvervsudvikling – erhvervsmuligheder
• Skole og uddannelse – for livet
• Fremtidens infrastruktur


Anne Arnecke

Telefon: 40852902

E-Mail: anna@arnecke.dk

Hjemmeside: www.arnecke.dk

Facebook: https://www.facebook.com/annaarnecke

Jeg er født og opvokset i Nakskov. Har som spejder nydt den lollandske natur og med familien sejlet fjorden tynd. I gymnasietiden var jeg i bestyrelsen for KU Nakskov. Efter jeg blev student fra Nakskov Gymnasium flyttede jeg til København for at læse til farmaceut. Jeg har været på Nakskov Nybro- og Løveapotek. Jeg besluttede at blive forsker i min store passion, medicinplanter, og har haft en forskningskarriere både i udlandet og i Danmark. Jeg har også været museumsleder for Naturmedicinsk Museum i København. I 2017 blev min diplomatmand udstationeret i London, og da vi i 2019 skulle flytte tilbage til Danmark, valgte vi at bosætte os i Nakskov. Det har vi ikke fortrudt!

Lolland har flot natur, ro og tid til livet, højt til himlen og mulighed for store tanker.

Lolland er i rivende udvikling. Tunnelbygning, turister, grøn industri og grøn omstilling. Jeg vil hjælpe det på vej, og hjælpe med at styre det, så det kommer indbyggerne på Lolland til bedst mulig gavn.

Som din konservative politiker vil jeg arbejde for:

 • Ordentlig ældrepleje
 • Tiltrække virksomheder og arbejdspladser
 • Flere erhvervs- og korte videregående uddannelser til Lolland-Falster
 • Bedre tilbud til psykisk sundhed
 •  Klima-klogskab – de rigtige beslutninger for vores klima

Anne Hopkins

Telefon: 21654763
E-mail: anne.hopkins51@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/anne.hopkins.71271

Jeg er født og opvokset nord for København. Efter endt skoleuddannelse var jeg en tur i USA som au pair.
Jeg blev uddannet sygeplejerske og tog en videreuddannelse på Århus Universitet. Jeg arbejde på Gentofte
Amt Sygehus, De Gamles By og Frederiksberg Hospital inden jeg blev gift og flyttede til England. Her arbejde
jeg indenfor medicinalvareindustrien i mange år og senere var jeg selvstændig indenfor Business
Management. Jeg boede også ca. 10 år i Sydafrika. Efter næsten 40 år i udlandet, valgte jeg at flytte tilbage
til Lolland, hvor jeg købte mit hus i Græshave i 2013. Jeg er på 7. år frivillig på Svanevig Hospice og er
næstformand i Gloslunde Menighedsråd.
Jeg har aldrig fortrudt mit valg! Jer er blevet så godt modtaget af alle, hvorfor det nu er vigtigt for mig at give noget tilbage.
Mine mærkesager er:

 •  Bedre sundhed for alle
 • Højere standard af værdig hjemmepleje
 • Mere fokus på psykiatrien
 • Flere bæredygtige arbejdspladser på Lolland
 • Bedre skoler og større muligheder for uddannelse på Lolland

Martin Stentebjerg

Tekst

tekst

tekst

tekst

teskt

tekst

tekst


Klaus Møller

Tlf: 21787100
E-mail: moellerhoukjaer@privat.dk

Jeg er født og opvokset i Nakskov.

Flyttede i 1966 fra byen for at komme i lærer som isenkræmmer, blev soldat og efter yderligere uddannelse og 2 år i England og Tyskland, kom jeg hjem i 1973 og købte min fars isenkramforretning. Den drev jeg til jeg solgte den i 2007.
Har siddet i bestyrelsen for vores handelsskoler og Produktionsskolen i ca. 35 år.
Sad i lokalrådet for Realkredit Danmark i ca. 35 år.
Formand og bestyrelsesmedlem i div. Fonde.
Formand for Nakskov Handel og Erhverv i 10 år.
Medstifter af ”Nu tæller kun handling”.
Medlem af Lolland Byråd perioden 2013-2017 i Teknisk udvalg.

• Erhvervs udvikling
• Udvikling og omstilling til brintenergi
• Bedre infrastruktur til Nakskov og Langeland
• Vindmøller ud på havet
• Bedre almen skolegang og Erhvervs skoler.


Roman Smigielski

Telefon: 61863331

E-mail: roman.smigielski@konservative.dk

Hjemmeside: http://www.smigielski.dk/c/home.html

Facebook:  https://www.facebook.com/kandidatroman.smigielski

Jeg er 70 år gammel, gift med Urszula.

Kom til Danmark for 50 år siden som politisk flygtning fra Polen, dvs. jeg er førstegenerationsindvandrer.

Indtil min pensionering har jeg arbejdet som revisor i Rigsrevisionen.

I min fritid er jeg æresformand for Landsforbund af polske foreninger i Danmark og redaktør på tidsskriftet ”Informator Polski”.

I 2016 flyttede jeg fra København til Lolland.


 Erik Poulsen

tekst

tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst


Lars Buhl

Mit navn er Lars Buhl, og jeg er kandidat til KV-21 for Konservative Lolland.
 
Jeg vil politisk arbejde for:
 
 • Ordentlighed og redelighed
 • Værdighed i ældreplejen 
 • Den lærende folkeskole

Bliv en del af holdet

Fu00e5 direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Lolland Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati bestu00e5r af engagerede borgere u2013 og den direkte vej til politisk indflydelse gu00e5r gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange mu00e5der at vu00e6re partimedlem pu00e5. Alt lige fra det rolige stu00f8ttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi su00e6tter stor pris pu00e5 alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsu00e6t for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Rudersdal og verden omkring os.

Su00e5 er du konservativ og borgerlig, su00e5 meld dig ind i dag.