Vores historiske kulturarv skal fortælles med det rette navn

Maribo skal afspejle, at den er en gammel købstad – det er den sjæl og de historier som turisterne kommer efter og det som vægterne formidler når de går deres tur med samme turister. De gamle købmandsgårde fra 1800-tallet er gennem årene forsvundet og blevet til orienteringsskilte – ”mindetavler” på facaderne af nye bygninger, og nu er den sidste bevarede købmandsgård i bindingsværk, som tidligere prægede Maribo ved at lade livet. Historien om familien Krøyer og senere familien Granfeldt, der i mere end 100 år drev købmandsforretning bliver til en mindetavle.

Vi hører til vores forbløffelse, at man vil give området et nyt navn ”Svaneparken”. Kikker vi længere mod nord, der er der en helt anden fortælling om Svaneparken. Nemlig den om Ebberødgård, der tidligere rummede det man dengang kaldte for ”åndsvage”.

I 1980 blev Ebberødgård der i dag bl.a. omfatter ejerlejligheder omdøbt til Svaneparken – måske for at sætte tidligere trufne beslutninger et positivt lys !

Skulle vi ikke lade Nordsjælland beholde deres ”Svanepark”, og vi kunne beholde vores fine historiske navn Granfeldts Gård ?

Konservative Lolland finder, at der skal være en original historie med et originalt navn, som vi alle kan forholde os historisk til, således at vægteren kan formidle byens sjæl og historie til de turister der forhåbentlig vil blive ved at besøge den gamle købstad, når der er historiske vandringer i Maribo.

Linda Sommer, Henrik Jacobsen – Konservative Lolland

Konservatives Linda Sommer og Henrik Jacobsen foran resterne af Granfeldts Gård.