Kapacitetstilpasning i dagtilbud 

Når man arbejder med en kapacitetstilpasning på børneområdet i Lolland kommune, da er det for konservative vigtigt, at man tager afsæt i det enkelte individ og skaber gode pædagogiske rammer, der imødekommer det enkelte barns behov, for at skabe en god trivsel.
Vi finder ikke, at det særligt skal tilstræbes, at der skal være en ensartethed i de fysiske rammer, der tilbydes børn i dagtilbud, da netop mangfoldigheden i et tilbud kan give nogle gode og forskellige pædagogiske kvadratmeter, der kan ramme bredere i de ønsker, som forældre måtte have til deres barns dagtilbud. Dagtilbud på Lolland behøves ikke ligne et dagtilbud på f.eks. Vesterbro. Når et dagtilbud skal bedømmes, da finder vi det interessant, når man ser på herlighedsværdien af stedet. Vores tilbud skal have en standard, så loven overholdes, og det er et sundt sted at være.
Vores dagtilbud må godt afspejle, at vi har en pragtfuld natur omkring os. Derfor værner vi om vores skovtilbud.
Det vil give god mening, at man har en søskendegaranti, og man bør have øje for ”det sociale indeks” i et dagtilbud, så der er et match mellem personale og børneantal.
Konservative følger sagen med stor interesse.

Med Venlig Hilsen

Linda Sommer

Østervang 28

4930 Maribo

Mob +45 20244929

Mail: linda_sommer@outlook.dk